• Powierzchnia Dzielnicy Wilanów - 3672, 6846 ha
  • Liczba mieszkańców - 41 948 (stan na 31 stycznia 2021 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe - 39 793 (stan z dnia 31 stycznia 2021 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych czasowo -  2 155 (stan z dnia 31 stycznia 2021 r.)