Zajęcia odbywać się będą na pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30, obejmują : naukę pływania, pływanie rekreacyjne oraz zajęcia ruchowe w wodzie. Zajęcia rozpoczynają się 19 września i będą trwały do 25 listopada 2011 roku.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 50-tego roku życia, zameldowanie na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa w zajęciach.
Deklaracje uczestnictwa w zajęciach będzie można otrzymać w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu , w pok. 209 Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy od 5 września 2011 roku.  Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest osobiste złożenie deklaracji, co będzie możliwe do dnia 14 września 2011 roku, do godz. 16:00. O uczestnictwie w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.