Celem konferencji jest przedstawienie rozszerzonej formuły Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na lata 2016-2020. Gościem konferencji będzie Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, która przedstawi priorytety programu na lata 2016-2020.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej określa działania w zakresie edukacji kulturalnej w Warszawie na lata 2015-2020 i jest pierwszym w Polsce wspólnym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. Łączy zasoby, które mają instytucje artystyczne i instytucje animacji kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców Warszawy. W ramach programu działa portal www.edukacjakulturalna.pl.