WARSAW DAYS rozpocznie się 21 marca. Pierwszy dzień to dzień branżowy, przeznaczony na konferencję, która będzie merytoryczną dyskusją dotyczącą potrzeb rynku mieszkaniowego, infrastruktury aglomeracji warszawskiej i kierunków jej rozwoju w przyszłości. Udział wezmą naukowcy, którzy przybliżą najnowsze trendy zachodzące w społeczeństwie, samorządowcy, którzy przedstawią naj-większe wyzwania dla rozwoju miast, deweloperzy stosujący innowacyjne rozwiązania mieszkaniowe, architekci, designerzy i organizacje, czyli wszystkie kluczowe i mające realny wpływ na krajobraz miejski, środowiska. Dyskusję poprzedzi konferencja prasowa. Konferencja „(Za)mieszkam w Warszawie” to doskonała okazja do wymiany poglądów i opinii na tematy związane z funkcjonowaniem, kształtem i rozwojem miasta, dialogu z jego mieszkańcami, władzami i deweloperami, ale również do nawiązania relacji biznesowych.

Dnia 22 i 23 marca partnerzy, klienci, mieszkańcy miasta zobaczyć będą mogli wystawę dotychczasowego dorobku wszystkich instytucji i podmiotów zaangażowanych w rozbudowę urbanistyczną i społeczno-kulturalną Warszawy.
Szczegółowy plan wydarzenia znajduje się na stronie www.warsawdays.pl. WSTĘP WOLNY!