Przedszkola, szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa mogą prowadzić dzienniki i księgi na dwa sposoby:
1. jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu prowadzącego;
2. wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia dzienników i ksiąg znajdują się w załącznikach.