Każdego roku przyznawanych jest blisko 600 stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom uczącym się w Warszawie. O udział w Programie Stypendialnym mogą się ubiegać ci, którzy dobrze się uczą, osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne, a dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1100 zł miesięcznie.
Program Stypendialny, który od ponad dekady realizujemy, ma już swoją renomę. W Centrum Myśli Jana Pawła II bliskie jest nam papieskie wezwanie sprzed lat „do Was, Młodych, należy przyszłość (…). Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością.”   – mówi Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II i dodaje: Jestem przekonany, że zarówno sam stypendia, jak i specjalny program dla stypendystów, pozwalają młodym ludziom na rozwój i realizację ich talentów i pasji, które przynoszą wiele dobrego im samym i całemu społeczeństwu. A wszystko w duchu papieskiej nauki i troski o młodych, jako „nadziei tego świata”.
Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów – 30 września 2016 r. Kandydat, który chce ubiegać się o stypendium, musi najpierw wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl, a następnie złożyć go wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II – operatora Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Szczegółowe informacje: www.centrumjp2.pl/stypendia oraz www.stypendiajp2.pl