Miejsce pobierania i składania Formularza wniosku:

a)      w przypadku uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016, szkoła podstawowa do której kandydat/ka uczęszcza;

b)      w przypadku uczniów klas I-III gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016, gimnazjum do którego kandydat/ka uczęszcza;

c)      w przypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016, gimnazjum, które kandydat/ka ukończył/a w roku szkolnym 2014/2015.

Formularz wniosku w wersji elektronicznej będzie dostępny od dnia 14.09.2015 pod adresem internetowym: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/.

Sposób wypełniania wniosku:

1.      W celu wypełnienia formularza wniosku, wnioskodawca rejestruje się w systemie, na stronie internetowej wniosek.argos.um.warszawa.pl.

2.      Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie, a następnie zgłosić się do właściwego sekretariatu szkoły, do którego uczęszcza/ł kandydat, w celu zatwierdzenia wniosku. Pracownik szkoły wydrukuje zatwierdzony wniosek, który wnioskodawca podpisze
w jego obecności.

3.      Wnioskodawca, który nie posiada dostępu do Internetu, może skorzystać z pomocy pracownika szkoły. Pracownik szkoły zarejestruje wnioskodawcę w systemie i na podstawie podanych przez niego danych wypełni oraz zatwierdzi wniosek. Następnie wniosek zostanie wydrukowany w celu podpisania przez wnioskodawcę.

Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest wnioskodawca
-rodzic/opiekun prawny ucznia.

                                    Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Urzędu m. st. Warszawy – ul. Canaletta 2, pok. nr 102 lub 105

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

tel. (22) 443 14 78, (22) 443 02 76

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Realizatorem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.