Banner 2014 RGB

W dniach od 20 do 25 października 2014 r. odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - wydarzenia inicjowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa ta ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery, skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów, jak i osób dorosłych, potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery. Ogólnopolski Tydzień Kariery w bieżącym roku obchodzony będzie pod hasłem
„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej www.tydzienkariery.pl.  Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz oraz Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, podejmą działania skierowane do uczniów. Informacje o swoich inicjatywach, w najbliższym czasie zamieszczą na stronach internetowych: https://zs2rutkiewicz.edupage.org/  i http://g116.edupage.org/.