Dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niż 1000 zł na osobę. Średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 4,0 (uczniowie) oraz 3,5 w przypadku studentów. Trzecim kryterium są osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności społeczne czy kulturalne. W ciągu ośmiu lat stypendia otrzymało blisko 4600 osób. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego i może wynieść nawet do 1500 zł miesięcznie.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.centrumjp2.pl/stypendia. Wypełnione i podpisane wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami można składać osobiście lub pocztą do 31 lipca (uczniowie) i 30 września (studenci) w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11.

Fundatorem stypendiów jest Rada miasta stołecznego Warszawa. Operatorem naboru oraz programu stypendialnego jest Centrum Myśli Jana Pawła II, warszawska instytucja kultury, która laureatom stypendiów oferuje szeroki program kulturalno-edukacyjny.

„Chcemy, aby taka forma działalności miasta była wyrazem troski o młodzież. Chcemy wspierać talenty, pasje i ambicje oraz popierać zaangażowanie młodych w szczytne cele. Chcemy też stawiać młodym warszawiakom Jana Pawła II, patrona naszych stypendiów, za wzór, a jego myśl i wartości - za punkt odniesienia” – Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W październiku 2010 roku Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zostały nagrodzone w konkursie „Dobre stypendia 2010” w kategorii programy stypendialne jednostek samorządowych. Konkurs jest wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Moje Stypendium i ma na celu promocję i wyróżnienie najlepiej realizowanych programów stypendialnych w Polsce.

Zapraszamy do składania wniosków. Warto od siebie wymagać!