Nagranie video z XXV Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w kadencji 2018 - 2023