Informujemy, że od stycznia 2012 roku w Przychodni przy ul. St. Kostki Potockiego 20 w godz. 18.00 - 8.00 dyżur nocny pełni internista Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po pomoc można się zwrócić również w sobotę i niedzielę. Internista dyżuruje całą dobę.

Informujemy o bezpłatnych świadczeniach zdrowotnych, kontraktowanych z Mazowieckim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 r.