W godzinach 9.00-14.00 będą wykonywane bezpłatne badania profilaktyczne, udzielane konsultacje i porady:
- badania cytologiczne
- badania mammograficzne (Panie w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonały profilaktycznej mammografii )
-- porady dla osób chcących rzucić palenie tytoniu,
- pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu
-- nauka samobadania piersi
- pomiar ciśnienia tętniczego
- pomiar poziomu cukru we krwi
- edukacja w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów oraz badań profilaktycznych.

W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty i ubezpieczenie w ramach NFZ.
Więcej informacji o Dniu Otwartych Drzwi udzielają pracownicy Centrum Onkologii pod numerem telefonu 22 546 31 12.