b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_przedpole_otwarcie.jpgMuzeum Pałac w Wilanowie zakończyło realizację projektu Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej – etap I. Przebrani w stroje historyczne członkowie Ligii Baronów wystrzelili na wiwat z armaty a, dyrektor Muzeum Paweł Jaskanis i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik przecięli wstęgę rozciągniętą w głównej alei przedpola.Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez muzeum ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Prace rewaloryzacyjne poprzedzone były badaniami archeologicznymi, podczas których odkopano między innymi pozostałości cmentarza z XI w.
Przedpole to teren parkowy w kształcie prostokąta o powierzchni 36 tys. m. kw., na którym asfaltowe ścieżki zostały zastąpione nawierzchnią żwirowo - piaskową, w miejsce chorych i dzikich drzew posadzono szpalery młodych lip, a w alejkach stanęły repliki historycznych ławek i koszy na śmieci.
www.wilanow-palac.art.pl


b_450_0_16777215_0_0_images_stories_Aktualnosci_przedpole_otwarcie.1jpg.jpg   b_450_0_16777215_0_0_images_stories_przedpole_otwarcie.2jpg.jpg