b_450_0_16777215_0_0_images_Kultura_Sport_mapa_2024039_ramka.jpg

Zostały podpisane umowy na projektowanie i realizację nowego układu komunikacyjnego.

Jedna umowa przewiduje budowę części al. Rzeczypospolitej (od skrzyżowania z ul. Branickiego w stronę Południowej Obwodnicy Warszawy) oraz budowę ul. Uprawnej na odcinku od ul. Przyczółkowej do al. Rzeczypospolitej, wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, przejściami dla pieszych i rowerów, a także oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną oraz szpalerami drzew i towarzyszącą inwestycji zielenią. W obrębie al. Rzeczypospolitej uwzględniona będzie rezerwa na budowę kolejnego odcinka linii tramwajowej.

Druga umowa (z Zarządem Dróg Miejskich) dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. Uprawną.

Pierwsza z umów została zawarta pomiędzy Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy, a inwestorem Wilanów Park. Natomiast drugą umowę inwestor Wilanów Park zawarł z Zarządem Dróg Miejskich.

Inwestor niezależnie od przebudowy infrastruktury drogowej, planuje zaprojektować i zbudować nową wielofunkcyjną inwestycję Wilanów Park, która ma powstać w pobliżu Południowej Obwodnicy Warszawy (pomiędzy ulicami Przyczółkową, Uprawną, a przedłużeniem al. Rzeczypospolitej). Nowy wielofunkcyjny obiekt oprócz sklepów odzieżowych, kina, punktów gastronomicznych i usługowych oraz sklepu spożywczego, zaoferuje mieszkańcom publiczny dwuhektarowy park, w którym będzie można aktywnie spędzić czas lub odpocząć wśród zieleni.