b_450_0_16777215_0_0_images_logo_Mazowsze_serce_Polski.png

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z ogrodem deszczowym przy ul. S. Lentza w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy”, które współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”.

W ramach prac wykonany został ogród deszczowy w gruncie, utworzona została ścieżka mineralna oraz wprowadzone zostały nowe nasadzenia.  

b_450_0_16777215_0_0_images_logo_maz_dla_klimatu_pelnokolorowa.jpg