Szczepienia dla dzieci z Ukrainy, wszystkie informacje w artykule

Dzieci przebywające na terenie Polski powinny być szczepione w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych.

Osoby poniżej 19 roku życia przebywające na terytorium Polski powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych.

Zadbaj o zdrowie swojego dziecka – skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Szczepionki są bezpłatne, bezpieczne i skuteczne. Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

Rekomendujemy wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym.

Na szczepienie kwalifikuje lekarz. Poproś koordynatora miejsca pobytowego o kontakt z Koordynatorem Pomocy Medycznej lub skorzystaj z porady lekarza rodzinnego (w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Przed szczepieniem dziecko zostanie przebadane przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz jego aktualny stan zdrowia. O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych wykonanych na Ukrainie, w tym o terminach szczepień, decyduje POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.

Oprócz szczepień obowiązkowych zaleca się także szczepienie przeciwko COVID-19 – mogą z niego skorzystać dzieci od ukończenia 5 roku życia.

Szczepienia ochronne dla dzieci są konieczne jeśli chcesz skorzystać z opieki żłobkowej.