Od 21 marca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

  • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,

  • jak wypełnić i wysłać wniosek,

  • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ruszyła infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

 Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

 Świadczenie wychowawcze 500 plus oraz świadczenie Dobry Start - 300 zł realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Świadczenia na niepełnosprawne dziecko - rodzinne i opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne).

Wyżej wymienione świadczenia przysługują wszystkim cudzoziemcom, którzy są uprawnieni do pracy w Polsce, albo są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Ww. świadczenia przysługują cudzoziemcom:

  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  2. jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

  3. przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy

  4. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin

  5. posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Wnioski o przyznanie ww. świadczeń złóż w Urzędzie Dzielnicy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia/Świadczeń) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wnioski do pobrania oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w kartach informacyjnych dotyczących poszczególnych świadczeń.