flaga ukraińska, na niej  rysunkowa postać mężczyzny w okularach pokazującego wskaźnikiem tablicę z napisem język polski; logotypy Dzielnicy Wilanów , Centrum Kultury Wilanów i Zakochaj się w Warszawie, flaga Polski

Centrum Kultury Wilanów zaprasza na zajęcia dla Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku. 

Język polski dla młodzieży 
Poniedziałek i piątek godz. 18.00 – 19.00 w Centrum Kultury Wilanów, ul. Radosna 11

Język polski dla dorosłych 
Środa, godz. 19.00 – 20.30 w Centrum Kultury Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14

Zajęcia Klubu malucha dla dzieci z Ukrainy wraz z opiekunem, które odbywać się będą w języku ukraińskim w każdą środę w godzinach 10.00 – 12.00 w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3.

Zajęcia taneczne dla dzieci w godzinach 16.00 – 17.00 w Centrum Kultury Wilanów, ul. Radosna 11

Prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 784 001 187 w godzinach 12.00 – 14.00. Zgłoszenia przyjmuje pracownik posługujący się językiem ukraińskim.

Jednocześnie zapraszamy serdecznie na zajęcia z oferty zajęć Centrum Kultury Wilanów. Wykaz zajęć na stronie : www.kulturawilanow.pl

O przyjęciu na wszystkie zajęcia decyduje dostępna liczba miejsc.

Культурний центр Вілянув запрошує на заняття для українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. 
Польська мова для підлітків: 
Понеділок та п'ятниця 18.00 - 19.00 в культурному центрі Вілянув, вул. Радісна 11
Польська мова для дорослих:
Середа, 19.00-20.30 в культурному центрі Віланув, вул. Речипосполітей 14
Заняття клубу малюків для дітей з України проходитимуть разом з вихователем який володіє українською мовою
щосереди з 10.00 до 12.00 в культурному центрі Вілянув, на вул. Колегіацькій 3
Танцювальні заняття для дітей з 16.00 до 17.00 в культурному центрі Віланув, вул. Радісна, 11
Записатися можна за телефоном: 784 001 187 з 12.00 до 14.00. Заявки приймає співробітник, який володіє українською мовою.
У той же час ми запрошуємо вас на заняття для дітей до інших філій культурного центру Вілянув. Список занять на сайті : www.kulturawilanow.pl
При вступі на всі заняття визначається доступна кількість місць.