Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zaplanowane na dzień 3 marca 2022 r. o godzinie 17:30 zostało przeniesione na dzień 8 marca (wtorek) na godz. 18:00. Tryb obradowania zdalny.

Link do transmisji: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/3917/rada-dzielnicy-wilanow.htm

W załączeniu zamieszczamy porządek obrad i komunikat o sposobie przeprowadzenia posiedzenia.