b_450_0_16777215_0_0_images_stories_img_1229.jpg

W piątek,17 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów  zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy „Fundacją Lepszy Wilanów”, Miastem Stołecznym Warszawa i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.Porozumienie podpisali: Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego, Artur Buczyński i Tomasz Ciorgoń - Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Jacek Piecha - przedstawiciel „Fundacji Lepszy Wilanów”.

Na mocy podpisanego porozumienia Główny Inspektorat Transportu Drogowego nieodpłatnie otrzymał dwa fotoradary oraz dwa maszty wraz z obudowami zlokalizowane przy ul. Rosochatej. Dzięki porozumieniu GITD wykorzysta przekazane urządzenia do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  w Wilanowie.

Analizy wypadków drogowych od lat pokazują, że główną przyczyną tragicznych zdarzeń drogowych jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Do GITD wpłynęło już prawie 200 wniosków od mieszkańców i władz samorządowych z prośbą o objęcie ich miejscowości automatycznym nadzorem fotoradarowym. Są one wnikliwie analizowane i w najbardziej niebezpiecznych miejscach staną pierwsze z nowo zakupionych fotoradarów.

Prośby o postawienie fotoradaru są uzasadniane przez mieszkańców m.in. dużym natężeniem ruchu czy też „wyścigami” urządzanymi przez kierowców. Pędzące pojazdy uniemożliwiają bezpieczne przejście po pasach w miejscach bez sygnalizacji świetlnej, stwarzają też zagrożenie dla dzieci idących do szkoły.


informacja: GITD