b_450_0_16777215_0_0_images_stories_gra_2011.jpgW niedzielę, 18 września 2011r. w Wilanowie odbyła się GRA MIEJSKA w ramach Wilanowskiego Programu Aktywności Lokalnej 
Uczestnicy podzieleni zostali na grupy, wcielili się w zespoły dziennikarskie i wędrowali po Wilanowie zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. W oznaczonych na mapie punktach  czekały na nich zadania. Ich wypełnienie związane było ze zdobyciem materiałów, informacji i punktów niezbędnych do ukończenia gry.

Celem zespołów było stworzenie jednodniówki lokalnej gazety poświęconej w całości diagnozom i planowanym działaniom w ramach programu Mój Dom Wilanów. Zbierając materiały do gazety uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wykonanymi i trwającymi pracami w programie oraz badali opinie innych mieszkańców na ten temat.

Przebieg gry i zastosowana forma umożliwiły wszystkim chętnym zapoznanie się z dokumentem wypracowanym w ramach programu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”.

Umieszczone w layoucie tytuły działów gazety odpowiadały następującym tematom:
•    Rodzinny Wilanów
•    Aktywni obywatele
•    Poznaj swój Wilanów
•    Kultura i społeczeństwo

http://www.wilpal.pl

b_450_0_16777215_0_0_images_stories_gra_2011_a.jpg b_450_0_16777215_0_0_images_stories_gra_2011_b.jpg


b_450_0_16777215_0_0_images_stories_gra_2011_c.jpg  b_450_0_16777215_0_0_images_stories_gra_2011_d.jpg