b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgSesja odbyła się w piątek, 9 września 2011 r. o godz. 17. 30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11. 
Porządek obrad XIII Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w piątek 9 września 2011 r. o godz. 17.30 

1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady – oświadczenia majątkowe radnych.
3. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r.
4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia I strefy taxi na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r.
6. Projekt uchwały w sprawie prac nad ustaleniem przebiegu  linii energetycznej na terenie Dzielnicy Wilanów.
7. Projekt stanowiska w sprawie rozpoczęcia budowy monitoringu na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz rozbudowy systemu monitoringu na obszarze Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów.
8. Przyjęcie protokołu Nr XII z Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2011 r.
9. Interpelacje i zapytania .
10. Zamknięcie sesji.