W dniu 23 sierpnia Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 172/III/2011 w sprawie ogłoszenia  III  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku